Samenstelling van het geconsolideerd nettoresultaat (deel van de groep)
- (€ mio)
2016
.
 Marine Engineering & Contracting
105,2
.
 Private Banking
98,5
.
 Real Estate & Senior Care
46,2
.
 Energy & Resources
9,2
Bijdrage van de kernsectoren 259,1
Growth Capital 2,7
AvH & subholdings -10,8
Netto meer/minwaarden en waardeverminderingen -26,8
Resultaat voor uitzonderlijke resultaten 224,2
Uitzonderlijke resultaten -
Geconsolideerd nettoresultaat 224,2

PARTICIPATIES